Pravila privatnosti

STRATEGIJA 22 Vašu privatnost shvaća vrlo ozbiljno. Ovim Pravilima privatnosti opisujemo zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke, kako ih koristimo i štitimo, s kim ih dijelimo i kako nas možete kontaktirati vezano uz zaštitu Vaše privatnosti i GDPR.

STRATEGIJA 22 može prikupljati informacije o Vama na razne načine. Budite pažljivi kada nam šaljete svoje osobne podatke i provjerite niste li slučajno dali ili unijeli netočne ili osjetljive podatke i informacije.
Gdje god postoji legitiman razlog da prikupljamo osobne podatke o Vama ne moramo Vas prethodno zatražiti privolu. Međutim, tamo gdje nemamo legitimni interes, ali i tamo gdje postoji bilo kakva sumnja imamo li isti, uvijek ćemo Vas zatražiti privolu za korištenje Vaših osobnih podataka, a koristiti ćemo ih samo u onu svrhu za koju ste privolu dali.

Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su isti prikupljeni, a obuhvaća sljedeće:
• Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza;
• Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora;
• Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka;
• Na temelju izričite privole korisnika.

Vaše osobne podatke možemo prikupljati na sljedeće načine:
• Izravno, npr. podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, slanjem svog životopisa i slično;
• Neizravno, npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima, podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija.

Prilikom interakcije sa STRATEGIJA 22 mogu se od Vas zatražiti određeni podaci sljedećim načinima:
• Prijavom svog životopisa;
• Poslovnim kontaktom i suradnjom možemo saznati neke podatke o poslovnim partnerima ili njegovim zaposlenicima u svrhu obavljanja profesionalne djelatnosti, ali i u svrhu ostvarenja bliskih poslovnih kontakata i odnosa;
• Kada koristite naše usluge na internetu možemo primiti sadržaj koji odlučite prenijeti kao što su fotografije ili pojedinosti o Vašim interesima i preferencijama koje s nama podijelite;
• Zastupanjem naših klijenata u obavljanju njihovih marketinških aktivnosti temeljem ugovornog odnosa;
• Zasnivanjem radnog odnosa u skladu sa važećim propisima.
Kada koristite neke od naših stranica i profila na društvenim mrežama možemo primati informacije vezane uz Vaše račune društvenih mreža, npr:
• Ako pritisnete „sviđa mi se“ ili neki sličan link na našim stranicama na web-stranici društvene mreže, možemo primati informacije o Vašem profilu na društvenoj mreži, ovisno o postavkama privatnosti Vašeg računa društvene mreže;
• Pojedinosti o sadržaju koji pregledavate. Na primjer, kada koristite našu web stranicu možemo prikupljati informacije o Vašoj posjeti, kao što su stranice koje pregledavate, vrijeme i mjesto Vaših aktivnosti, postavke aplikacija te pogreške i hardverske aktivnosti.

Ovako prikupljane osobne podatke koristimo sve dok Vi ne zatražite brisanje istih. Vaše životopise koristimo sukladno Vašoj privoli.
Informacije koje prikupljamo od radnika tijekom radnog odnosa

Radnici su nam dužni dostaviti one podatke koje su utvrđeni propisima o evidencijama u oblasti rada i drugim propisima koji uređuju navedeno područje. Radnici su uvijek dužni ažurirati i pravodobno dostaviti ispravne podatke ukoliko su se prvotno dostavljeni podaci mijenjali. Radnici sami snose štetne posljedice tog propusta.
Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom. U tu svrhu će se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama podaci predviđeni računovodstvenim propisima, propisima iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, propisima iz područja zaštite na radu, Zakona i propisa donesenim u svrhu provedbe Zakona o radu.
Podatke radnika ne ustupamo drugim osobama bez izričitog pristanka radnika, osim u slučaju zakonskih obveza i izvršenja ugovornog odnosa sa radnikom.
Podatke radnika čuvamo dokle god postoji zakonska obveza da se navedene podatke čuva i brišemo/uništavamo takve podatke čim se za to steknu zakonski preduvjeti.
Informacije koje prikupljamo zastupajući naše klijente kao Izvršitelj obrade

STRATEGIJA 22 temeljem ugovornog odnosa s klijentom zastupa klijente u obavljanju njegovih marketinških aktivnosti kao Izvršitelj obrade. Voditelj baze podataka u navedenom slučaju nije STRATEGIJA 22 već klijent kojeg zastupa.

Zastupajući našeg klijenta možemo prikupljati Vaše osobne podatke na nekoliko načina:
• Na eventima na kojima ste pozvani kao gost i unaprijed upozoreni da ćete biti fotografirani i video snimani u marketinške svrhe klijenta, sa naznakom gdje će se točno objaviti navedeni materijali. Svojim prisustvom na događaju dajete svoju suglasnost za fotografiranje i snimanje te za korištenje tih materijala u marketinške svrhe klijenta/organizatora/Voditelja obrade;
• Sudjelujući u nagradnim igrama/nagradnim natječajima ili drugim vrstama natječaja naših klijenata sukladno pozitivnim zakonskim propisima dajete svoju suglasnost na korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre/nagradnog natječaja i marketinškim aktivnostima vezanim uz nagradnu igru/nagradni natječaj;
Sudjelujući na anketama koje vršimo za klijente dajete nam svoju suglasnost za korištenjem Vaših osobnih podatke/preferencija/mišljenja (npr. ime i prezime, godina života i slično) u svrhu analiza tržišta te u druge svrhe posebno i jasno naznačene i objašnjene tijekom provođenja ankete;
• U druge svrhe temeljem izričitog naloga našeg klijenta Voditelja obrade podataka.

Osobne podatke koje smo prikupili po nalogu klijenta, obavljajući svoju profesionalnu djelatnost temeljem ugovornog odnosa sa klijentom brišemo odmah po izvršenju zadatka dobivenog od klijenta. Na zahtjev klijenta bazu podataka mu vraćamo, ali ju brišemo iz svojih evidencija.

Vaše podatke možemo koristiti u različite svrhe:
• Pružanjem usluga sukladno ugovornim obvezama;
• Organiziranjem nagradnih igara, nagradnih natječaja i drugih promotivnih ponuda;
• Razmatranjem Vaše prijave za posao u slučaju da nas Vi kontaktirate putem naše web stranice, ili na druge načine, i ostavite svoj životopis;
• Marketinškim aktivnostima – možemo Vas kontaktirati s ciljem obavještavanja o novim sadržajima ili sličnim aktivnostima;
• Izradom anonimnih, ukupnih statističkih podataka o korištenju naše web stranice, koje možemo podijeliti sa trećim stranama i/ili učiniti dostupnim javnosti;
• Unošenjem na našu web stranicu javno vidljivim neki materijal, možemo ga objaviti i učiniti dostupnim javnosti na nekom drugom mjestu, uključujući i u svrhu vlastite reklame;
• Informacije prikupljene nadzorom web stranice, mrežnih servisa i elektronske pošte možemo koristiti za Vašu zaštitu i zaštitu naših zaposlenika i partnera. Te informacije mogu biti proslijeđene policiji ili drugom nadležnom tijelu ukoliko to zahtijevaju pozitivni zakonski propisi. Korištenjem naše web stranice i druge mrežne usluge izričito pristajete na navedeno;
• Fotografije i video snimke prikupljene u događajima koje organiziramo za klijente možemo koristiti u svrhu objave na našoj ili klijentovoj web stranici, javnim objavama u medijima te u svoje marketinške svrhe ili marketinške svrhe naših klijenata. O svakoj takvoj namjeri objave biti ćete unaprijed obaviješteni ulaskom na događaj;
• Možemo kombinirati informacije koje prikupljamo iz različitih izvora kako bismo pružili bolju korisničku podršku te kako bi Vam pružili bolju, prilagođenu uslugu, sadržaj, reklamni sadržaj i oglase;
• U svrhu zaštite zaposlenika društva – osobne podatke pojedinaca možemo otkriti samo ako vjerujemo da je to neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, imovine i/ili korisnika
• Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka.

Dijeljenje Vaših informacija
U pravilu STRATEGIJA 22 ne daje informacije o Vama trećim stranama bez Vašeg dopuštenja, ali postoje iznimke od tog pravila:
• Možemo koristiti davatelje usluge treće strane radi obrade informacija u naše ime u gore navedene svrhe (npr. pružanje marketinške pomoći i sl.). Naši davatelji usluge djeluju isključivo prema našim uputama, u skladu s našim pravilima te su podložni odgovarajućim obvezama vezanim uz povjerljivost i sigurnost;
• Anonimizirane, ukupne ili općenite podatke, prema kojima se Vi ne možete identificirati, možemo podijeliti s bilo kojom trećom stranom (npr. partneri, oglašivači, mediji, javnost i sl.);
• Informacije radnika možemo prosljeđivati nadležnim tijelima u svrhu ostvarenja prava i obveza iz radnog odnosa (zavodi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i sl.).

Zaštita podataka
Poduzimamo mnogo mjera kako bi zaštitili Vaše podatke od neovlaštenog pristupa i korištenja, npr.:
• Pristup Vašim informacijama imaju samo naši zaposlenici kojima su te informacije potrebne da bi izvršili naše poslovne aktivnosti;
• Podatke spremamo u posebno odvojene foldere (posebne foldere na osobnim računalima, zasebna mjesta u zaključane ormare), sa jasno definiranim pravima pristupa;
• Implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili gubitak Vaših podataka, izmjenu, krađu ili pristup neovlaštene treće strane;
• Osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke sustave kojima štitimo i čuvamo podatke koje prikupljamo preko interneta.

Kolačići
STRATEGIJA 22 koristi tehnologije koje se standardno koriste u marketinškoj djelatnosti, kao što su npr. kolačići za prikupljanje informacija o korištenju naše web stranice i komunikacije putem elektroničke pošte. To konkretno znači da bi nam te tehnologije mogle dati informaciju o tome koji su posjetitelji odabrali ključne elemente na našoj web stranici ili u poruci elektroničke pošte te prepoznati Vaš preglednik kada sljedeći put posjetite našu web stranicu.
Postavke svojeg preglednika možete podesiti tako da ne spremate kolačiće. Međutim, u nekim slučajevima neke od funkcionalnosti naše web stranice zahtijevaju kolačiće i možda neće funkcionirati odlučite li ih ne prihvatiti.

Vaša prava
U bilo kojem trenutku, bez ikakvih negativnih posljedica, Vi možete:
• povući svoju privolu za bilo kakvu vrstu marketinških komunikacija i drugu obradu;
• zatražiti potvrdu o obradi (o svrsi obrade, izvoru, kategoriji osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci kao i lokaciju takvog prijenosa, predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka, upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja i profiliranju);
• izvršiti uvid u svoje osobne podatke;
• zatražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka;
• prigovoriti daljnjoj ili prekomjernoj obradi osobnih podataka;
• blokirati nezakonitu obradu osobnih podatka;
• zatražiti brisanje svojih osobnih podataka;

Razmotriti ćemo svaki Vaš zahtjev u skladu sa svim primjenjivim pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Zadržavamo pravo naplate troškova za obradu zahtjeva u onim slučajevima kada su takvi zahtjevi nerazumni. Odgovor na svaki zahtjev dostaviti ćemo najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu, hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018.g. i nadzornom tijelu unutar EU.

Ograničenje odgovornosti
Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa, ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila privatnosti.
Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.
Budući nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati Vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka.

Kontakt
Voditelj obrade:
STRATEGIJA 22, obrt za digitalno poslovanje i marketing, vl. Iva Musić
Ružićeva ulica 1, 51000 Rijeka
strategija@strategija22.hr
Vezano uz sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeći način:

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Iva Musić
Ružićeva ulica 1, 51000 Rijeka
091941250

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih pravila i drugih propisa iz područja zaštite osobnih podataka, istražit ćemo u potpunosti sve elemente pritužbe te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

Ova Pravila privatnosti stupaju na snagu 22. listopada 2021. godine

Informacije o obradi podataka redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji obrađujemo osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našim web stranicama, a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.